W dniu 3 września 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków KSz Gryf Szczecin. Skład władz na kadencję 2016-2021 przedstawia się następująco:

Arkadiusz Korbal – Prezes Zarządu

Bartosz Pułka – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Popadowski i Mateusz Mielnik – Członkowie Zarządu

Adam Pawlicz, Roksana Jacek i Grzegorz Groblewski – Komisja Rewizyjna

Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy w/w w głosowaniu tajnym zostali wybrani jednogłośnie. W imieniu ustępującego Zarządu pragnę serdecznie pogratulować tak dużego poparcia i życzyć samych sukcesów tak sportowych, jak i organizacyjnych.

Robert Jacek