Regulamin Turnieju

SZACHY Z OPERĄ II

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie

01-02.04.2023 r.

I. ORGANIZATOR

Opera na Zamku w Szczecinie www.opera.szczecin.pl

Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org

II. CEL ROZGRYWEK

Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic.

Umożliwienie zdobycia kategorii szachowych i rankingu FIDE.

III. TERMIN I MIEJSCE

1-2. kwietnia 2023 r. 

Opera na Zamku w Szczecinie, Galeria O., wejście K

ul Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

7 rund, system szwajcarski, tempo: 30’+30” (30 minut dla zawodnika z dodatkiem 30 sekund za każde wykonane posunięcie). Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe.

Obowiązuje podział na dwie grupy rankingowe:

Grupa A – https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6576493565050880

Zawodnicy z rankingiem FIDE standard max 1799 lub zawodnicy bez rankingu FIDE standard posiadający minimalny ranking PZSzach 1600 (III kategoria męska, II kategoria kobieca). Grupa A zgłoszona do rankingu FIDE standard. Organizator oferuje możliwość udziału dla maksymalnie 3 zawodników z rankingiem FIDE 1800-2100 jednak partie z tymi zawodnikami nie będą podlegały zmianie rankingowej FIDE ze względu na tempo gry.

Grupa B – https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5323800687149056

Zawodnicy z maksymalnym rankingiem 1600 PZSzach (III kategoria męska, II kategoria kobieca) i bez rankingu FIDE standard.

W turnieju obowiązują Przepisy Gry FIDE. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Sonneborn-Berger, Progres, Bezpośredni pojedynek, Liczba zwycięstw.

W turniejach można wypełniać normy na kategorie okręgowe od V do II. Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe. Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 15 min. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy. 

V. HARMONOGRAM

01.04.2023 sobota

9:00 – 09:30 – potwierdzenie uczestnictwa

09:30 – I runda

11:30 – II runda

14:30 – III runda

16:30 – IV runda

02.04.2023 niedziela

09:00 – V runda

11:00 – VI runda

13:00 – VII runda

15:30 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród itd.

Harmonogram może ulec przesunięciu w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia online, opłacenie wpisowego i potwierdzenie uczestnictwa w dniu turnieju w godzinach 09:00-09:30. 

Wpisowe wynosi:

  • Wpłata na konto do 30.03.2023:
    • Grupa A – 80 zł
    • Grupa B – 60 zł
  • Wpłata gotówką w dniu turnieju:
    • Grupa A – 100 zł
    • Grupa B – 80 zł

Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2023 otrzymują 10 zł zniżki.

Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać FIDE ID Number (FIN).

Zawodnicy z Polski muszą być zarejestrowani w CR PZSzach. Bezpłatna rejestracja będzie możliwa przy potwierdzeniu zgłoszenia w dniu zawodów.

Zgłoszenia online www.chessmanager.com

Grupa A – https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6576493565050880

Grupa B – https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5323800687149056

W przypadku problemów – zgłoszenia na adres e-mail sędziego: arek@szachy.szczecin.pl

Wpłaty należy kierować na konto:

Klub Szachowy Gryf Szczecin

Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin

BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 

W tytule należy wpisać „Szachy z Operą” + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata. 

Istnieje możliwość wpłaty w gotówce przed odprawą techniczną.

Łączna liczba miejsc ograniczona do 80. Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody finansowe (gwarantowane):

Grupa A: I m. 500 zł + puchar Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie, II m. 300 zł, III m. 200 zł.

Grupa B: I m. 300 zł, II m. 200 zł, III m. 100 zł.

Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników w każdej grupie.

Nagrody dodatkowe w grupach rankingowych lub wiekowych ufundowane przez Operę na Zamku w Szczecinie. Lista nagród zostanie ogłoszona najpóźniej po II rundzie.

Inne nagrody w miarę możliwości organizatora. Nagrody nie są łączone.

Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice (opiekunowie).

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Dodatkowych informacji udziela sędzia Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl