Zapraszamy do udziału w turniejach z możliwością zdobywania kategorii szachowych oraz turniejach dla dzieci, które odbędą się w siedzibie naszego klubu przy al. Wyzwolenia 7!

Komunikat Organizacyjny

Szachowe Ferie w KSz Gryf Szczecin

13-23.02.2023 r.

I. ORGANIZATOR

Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org

II. CEL ROZGRYWEK

Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Umożliwienie zdobycia kategorii szachowych

III. TERMIN I MIEJSCE

Siedziba KSz Gryf Szczecin, Aleja Wyzwolenia 7/U11 (2 piętro), 70-552 Szczecin

Turniej A – 4 dni: poniedziałki. i czwartki 13.02, 16.02, 20.02, 23.02 godz. 17:00-21:00

Turniej B – 2 dni: środy 15.02 i 22.02 godz. 17:00-19:00

Turniej C – wtorek, 14.02 godz. 17:00-19:00

Turniej D – wtorek, 21.02 godz. 17:00-19:00

IV. ZASADY UCZESTNICTWA i SYSTEM ROZGRYWEK

Turnieje są otwarte dla wszystkich chętnych. Maksymalna liczba uczestników w każdym turnieju to 20. Obowiązuje ograniczenie wiekowe i rankingowe.

Turniej A – turniej z możliwością uzyskania II, III, IV i V kategorii szachowej

Zgłoszenia: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4820198793150464

Brak ograniczeń wiekowych i rankingowych. Tempo gry 30’+30”. System szwajcarski lub możliwy podział uczestników na 2 turnieje kołowe aby umożliwić uzyskanie norm na wyższe kategorie.

Wpisowe: 

Uczestnicy zajęć szachowych w KSz Gryf Szczecin – bezpłatnie.

Członkowie KSz Gryf Szczecin z uregulowaną składkę roczną 2023 – 10 zł.

Pozostali chętni – 30 zł.

Turniej B – turniej z możliwością uzyskania IV i V kategorii szachowej

Zgłoszenia: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5188167264108544

Turniej dla dzieci i młodzieży do lat 18 (ur. 2005 i młodsi). Brak ograniczeń rankingowych. 6 rund systemem szwajcarskim. Tempo gry 20’+10”.

Wpisowe: 

Uczestnicy zajęć szachowych w KSz Gryf Szczecin – bezpłatnie.

Członkowie KSz Gryf Szczecin z uregulowaną składkę roczną 2023 – 10 zł.

Pozostali chętni – 20 zł.

Turnieje C i D – turnieje szachów szybkich dla dzieci

Turniej dla dzieci i młodzieży do lat 12 (ur. 2011 i młodsi) z max IV kategorią szachową.

Zgłoszenia C: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5147988952350720

Zgłoszenia D: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5115690798284800

Wpisowe: 

Uczestnicy zajęć szachowych w KSz Gryf Szczecin – bezpłatnie.

Członkowie KSz Gryf Szczecin z uregulowaną składkę roczną 2023 – 10 zł.

Pozostali chętni – 20 zł.

Wpisowe płatne gotówką przed rozpoczęciem turnieju lub na konto KSz Gryf Szczecin 

BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001

W przypadku problemów ze zgłoszeniem przez serwis chessmanager proszę kierować zgłoszenia na e-mail klub@szachy.szczecin.pl

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medale i nagrody rzeczowe dla czołowej trójki w każdym turnieju. Dyplomy i słodkie nagrody dla wszystkich uczestników w turniejach B, C i D. 

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice (opiekunowie).

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 klub@szachy.szczecin.pl