Zarząd klubu KSz Gryf Szczecin ustala wysokość składek członkowskich w 2023 roku:

1. Składka roczna dla wszystkich członków wynosi 70 zł.
2. Składka roczna dla każdej następnej osoby z najbliższej rodziny wynosi 50 zł. Za najbliższą rodzinę uważa się tylko rodziców i ich niepełnoletnie dzieci.

Roczna składka członkowska jest niezależna od składek za klubowe zajęcia szachowe. Składka dotyczy każdego członka klubu i pozwala na korzystanie ze zniżek w większości naszych turniejów w danym roku kalendarzowym oraz uczestnictwo w piątkowych turniejach klubowych. Składkę można opłacić w gotówce przy okazji turniejów szachowych lub na konto KSz Gryf.

Wpłaty na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11
70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001