Masz oryginalne pomysły?
Wymyśl nazwę, wygraj nagrodę!

Zaproponuj nazwę dla turniejów klasyfikacyjnych
i wygraj książkę szachową
oraz
zwolnienie z opłat startowych w turniejach organizowanych przez KSz Gryf Szczecin
w 2014 roku!

Imię i nazwisko zgłaszającego …………………………………………………………….
Adres mail lub telefon kontaktowy …………………………………………………….
Propozycja nazwy    ……………………………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.
Data i podpis   …………………………………………………………………………………………….
 
REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ TURNIEJÓW KLASYFIKACYJNYCH
 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Klub Szachowy Gryf Szczecin.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych.
 3. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu. Konkurs trwać będzie w dniach 19-20 października 2013 roku. Prace będą przyjmowane do czasu zakończenia 5 rundy w dniu 20.10.2013r. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniu 20 października 2013 roku podczas ceremonii zakończenia Szachowego Weekendu w Galerii Kaskada.
 4. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie nazwy dla turniejów klasyfikacyjnych (na IV-V kategorię sumaryczne tempo P30; II- V kategorię sumaryczne tempo P60) organizowanych w siedzibie klubu przy al. Wyzwolenia 7.
  • Turnieje nie będą ze sobą powiązane formułą Grand Prix.
  • Pracę należy złożyć na formularzu umieszczając w nim propozycję nazwy turnieju i wymagane dane personalne (imię i nazwisko, adres mailowy lub numer telefonu kontaktowego).
 5. Jedna osoba może wypełnić dowolną ilość formularzy z różnymi pomysłami na nazwę turnieju.
 6. Nagrodą w Konkursie jest książka szachowa „Szybki kurs Debiutów” o wartości ok. 40 zł. Dodatkowo zwycięzca zostanie zwolniony z opłat startowych we wszystkich turniejach organizowanych przez KSz Gryf Szczecin w 2014 roku.
 7. Nagrodzony zostanie jeden pomysł wyselekcjonowany przez jury. Decyzje Organizatora w tym zakresie są ostateczne i żadne odwołanie od nich nie przysługuje. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych pomysłów i nagrodzenia ich w sposób symboliczny.
 8. Z chwilą przyznania nagrody formularz i pomysł na nazwę turnieju, na których utrwalił ją i przekazał Organizatorowi Zwycięzca przechodzą na własność Organizatora.
 9. Dane osobowe Uczestników podawane są przez nich dobrowolnie i będą przetwarzane na potrzeby Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 11. Sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.