KSz Gryf Szczecin oraz Dom Kultury SM „Wspólny Dom” zaprasza wszystkich pasjonatów królewskiej gry na turniej Lato z Szachami z cyklu 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie. Zawody odbędą się 7 września 2013 r. o godz. 10.00 (potwierdzenie udziału 9.15 – 9.40) przy ul. Św. Marcina 2 (>>lokalizacja<<)

Fundusz nagród finansowych 3000 zł!

KSz Gryf Szczecin oraz Dom Kultury SM „Wspólny Dom” zaprasza wszystkich pasjonatów królewskiej gry na turniej Lato z Szachami z cyklu 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie. Zawody odbędą się 7 września 2013 r. o godz. 10.00 (potwierdzenie udziału 9.15 – 9.40) przy ul. Św. Marcina 2 (>>lokalizacja<<)
W turnieju przewiduje się atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe:
Grupa OPEN

  • I m-ce Puchar + 700 zł; II m-ce 600 zł; III m-ce 500 zł; IV m-ce 300 zł; V m-ce 200 zł; VI m-ce 150 zł; VII m-ce 100 zł; VIII m-ce 50 zł; najlepszy nienagrodzony junior lub juniorka do 18 lat 100 zł; najlepszy zawodnik z rankingiem do 1600 100 zł; najlepszy zawodnik KSz Gryf Szczecin 100 zł; najlepsza zawodniczka KSz Gryf Szczecin 100 zł;
  • Nagrody rzeczowe lub finansowe dla najlepszych: juniora i juniorki do lat 15;
  • Nagrody nie są łączone tzn. uczestnik otrzymuje jedną wyższą nagrodę.

Grupa B

  • I m-ce Puchar + nagroda rzeczowa;
  • Nagrody rzeczowe za miejsca II-III oraz najlepszego zawodnika i zawodniczki do lat 8;
  • Upominki dla najlepszych do lat 8;
  • Dyplomy, łakocie i napoje dla wszystkich uczestników.

Aby rozpocząć zawody o wyznaczonej porze, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza i punktualne punktualne przybycie na salę gry. Zgłoszenia w dniu zawodów skutkują podwyższeniem wpisowego o 5 zł.