Wyniki turniejów szachowych rozegranych 1. grudnia 2019 r. w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy:

Wyniki turniejów szachowych rozegranych 1. grudnia 2019 r. w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy:

Komunikat Organizacyjny 

“Gry bez prądu w Galaxy – szachy”

01.12.2019 r.

 

I. ORGANIZATORZY

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy https://www.galaxy-centrum.pl/

Klub Szachowy Gryf Szczecin https://gryfszczecin.org/

II. TERMIN I MIEJSCE

Niedziela, 1. grudnia 2019 r.

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy – Poziom 0

Szczecin, aleja Wyzwolenia 18-20

10:30 – 11:00 – Szachy Szybkie – przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń

11:00 – 15:00 – Szachy Szybkie – rundy 1-9

15:30 – 16:00 – Szachy Błyskawiczne – przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń

16:00 – 18:30 – Szachy Błyskawiczne – rundy 1-11

III. ZASADY UCZESTNICTWA

Turnieje są otwarte dla wszystkich chętnych.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie ChessManager: 

Szachy Szybkie: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6248417871265792

Szachy Błyskawiczne: https://admin.chessmanager.com/tournaments/6195547562049536

Alternatywnie można wysłać zgłoszenie przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub SMS na 663 233 532. Zgłoszenia w dniu rozgrywek będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc. Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 40. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

Szachy Szybkie: 9 rund, system szwajcarski, tempo gry 8’+3” (8 minut na partię + 3 sekundy za każde wykonane posunięcie). 

Szachy Błyskawiczne: 11 rund, system szwajcarski, tempo gry 3’+2” (3 minut na partię + 2 sekundy za każde wykonane posunięcie). 

W turniejach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.

V. WPISOWE

W turniejach nie pobiera się wpisowego.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Dla najlepszych karty zakupowe do CHR Galaxy.

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE

Sędzią turnieju jest Arkadiusz Korbal – sędzia klasy państwowej, tel. 663 233 532 Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju. Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.