W niedzielę 24 listopada na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się Turniej Szachowy Cronoss 2019. Jest to otwarty turniej P’30 rozgrywany corocznie od 2015r. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 40 zawodników, w tym liczna grupa dzieci i młodzieży.

Tegoroczny turniej rozgrywano w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Zwyciężył Miłosz Bury z wynikiem 6 pkt., bez porażki, który zdobył jednocześnie nagrodę dla najlepszego juniora. II miejsce zajął Taras Lavrys, III miejsce – Włodzimierz Nawrocki, IV miejsce – Sebastian Hnat. Najlepszą zawodniczką została Lucyna Plich.

Podczas turnieju przeprowadzono ankietę co do jego organizacji. Zdecydowana większość zawodników stwierdziła, że tempo gry jest w sam raz. Co do wysokości nagród i podziału na grupy zdanie były podzielone. Organizatorzy wyciągną z tego wnioski i postarają się zorganizować przyszłoroczny turniej jeszcze lepiej niż ten.>>WYNIKI TURNIEJU<<

W niedzielę 24 listopada na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się Turniej Szachowy Cronoss 2019. Jest to otwarty turniej P’30 rozgrywany corocznie od 2015r. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 40 zawodników, w tym liczna grupa dzieci i młodzieży.

Tegoroczny turniej rozgrywano w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Zwyciężył Miłosz Bury z wynikiem 6 pkt., bez porażki, który zdobył jednocześnie nagrodę dla najlepszego juniora. II miejsce zajął Taras Lavrys, III miejsce – Włodzimierz Nawrocki, IV miejsce – Sebastian Hnat. Najlepszą zawodniczką została Lucyna Plich.

Podczas turnieju przeprowadzono ankietę co do jego organizacji. Zdecydowana większość zawodników stwierdziła, że tempo gry jest w sam raz. Co do wysokości nagród i podziału na grupy zdanie były podzielone. Organizatorzy wyciągną z tego wnioski i postarają się zorganizować przyszłoroczny turniej jeszcze lepiej niż ten.>>WYNIKI TURNIEJU<<

Komunikat Organizacyjny
Turniej Szachowy Cronoss 2019
Szczecin, 24 XI 2019r.

I. ORGANIZATORZY
Firma Cronoss (w organizacji),
Klub Szachowy „Gryf” Szczecin,
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US,
Akademicki Związek Sportowy US
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Mateusz Mielnik.
II. TERMIN i MIEJSCE
∙ Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 24 listopada 2019r. od godziny 10:00 w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, I piętro, sala 126).
III. HARMONOGRAM TURNIEJU
9:15 – 9:55 zapisy,
10:00 Rozpoczęcie turnieju
17:00 Najpóźniejsza możliwa godzina zakończenia ostatniej rundy
Rundy będą następowały bezpośrednio po sobie. Organizatorzy nie przewidują dłuższych przerw między rundami (choć jeśli będzie taka potrzeba mogą je zarządzić na wniosek zawodników). Zakończenie turnieju i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ostatniej rundy.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK i TEMPO GRY
Jedna grupa, turniej szwajcarski na dystansie 7 rund.
Tempo gry 30 minut na zawodnika bez dodatku sekundowego.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA i ZAPISY
∙ W Turnieju może wziąć udział każdy zainteresowany szachista.
Zapisy w dniu rozgrywek na sali gry do godz. 9:55. Uczestnicy mogą dopuścić do gry zawodników spóźnionych jeżeli nie naruszy to zbytnio harmonogramu turnieju.
∙ Organizatorzy NIE pobierają wpisowego za udział w Turnieju.
∙ Jeżeli liczba zainteresowanych przekroczy możliwości lokalowe, organizatorzy mogą zamknąć listę zgłoszeń i/lub zorganizować pre-eliminacje.
VI. NAGRODY
∙ I miejsce – 70 zł i pamiątkowy puchar,
II miejsce – 50 zł,
III miejsce – 30 zł.
Organizatorzy, dla uatrakcyjnienia Turnieju, postarają się zorganizować nagrody rzeczowe i/lub finansowe dla większej liczby uczestników, w tym w kategoriach wiekowych i rankingowych, jednak nie są w stanie ich zagwarantować.
VII. USTALANIE KOLEJNOŚCI W PRZYPADKU RÓWNEJ LICZBY PUNKTÓW
Jeżeli dwóch zawodników zdobędzie tyle samo punktów decyduje wynik bezpośredniego pojedynku między nimi, a w przypadku wyniku remisowego wyższe miejsce zajmie zawodnik grający czarnymi. Jeżeli zawodnicy ci nie grali ze sobą (turniej szwajcarski) zastosowanie mają poniższe kryteria:
Jeżeli więcej niż dwóch zawodników zdobędzie tyle samo punktów decydują kolejno:
– bucholtz bez skrajnych wyników,
– bucholtz pełny,
– liczba zwycięstw ogółem,
– liczba zwycięstw czarnymi,
– losowanie.
VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
Turniej NIE jest zgłoszony do FIDE. Tym samym NIE podlega ocenie rankingowej.
Prawo do interpretacji i uszczegółowienia niniejszego Komunikatu przysługuje organizatorom.
Szczegółowych informacji udziela Mateusz Mielnik (tel. 663-628-973).