Wyniki turnieju:

 

Każdego szachistę, któremu gra w szachy sprawia przyjemność serdecznie zapraszamy na turniej: CRONOSS 2018.

Dzięki uprzejmości władz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US turniej odbędzie się na tym wydziale (ul. Mickiewicza 64, I piętro, sala 126) 1 grudnia 2018r. (sobota) od godz. 10:00. Turniej ma charakter towarzyski i NIE jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Organizatorzy nie gwarantują nagród (choć w miarę możliwości postarają się je zapewnić), ale uczestnictwo jest darmowe! Organizatorzy zapewniają kawę i herbatę. Ponadto w budynku wydziału będzie czynny bufet, w którym będzie można zakupić ciepły posiłek lub przekąski.

Komunikat Organizacyjny

Liga Szachowa Firmy Cronoss 2018

Szczecin, 1 XII 2018 r.

I. ORGANIZATORZY

·Organizatorem turnieju jest firma Cronoss (w organizacji) we współpracy z Klubem Szachowym Gryf Szczecin oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

II. TERMIN i MIEJSCE

·Turniej zostanie rozegrany w sobotę 1 grudnia 2018 r. od godziny 10:00 w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, sala 126).

III. SYSTEM ROZGRYWEK i TEMPO GRY

System i tempo rozgrywek uzależnione są od liczby zgłoszonych zawodników:

·Jeżeli zgłosi się 8 lub mniej zawodników – turniej kołowy tempem 30 minut na zawodnika (bez dodatku sekundowego).

·Jeżeli zgłosi się 9 lub 10 zawodników – turniej kołowy tempem 20 minut na zawodnika (bez dodatku sekundowego).

·Jeżeli zgłosi się 11 lub więcej zawodników – nastąpi podział na dwie grupy:

A – turniej kołowy od 6 do 8 zawodników, tempem 30 minut na zawodnika (bez dodatku sekundowego).

B – turniej kołowy lub szwajcarski (w zależności od liczby zawodników), max. 7 rund tempem 30 minut na zawodnika (bez dodatku sekundowego).

O przydziale zawodników do poszczególnych grup decydują organizatorzy.

IV. ZGŁOSZENIA

·mailowo na adres: m_mielnik@interia.pl

⦁Osobiście, w dniu zawodów od godz. 9:30

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

·W Turnieju może wziąć udział każdy zainteresowany szachista.

·Organizatorzy NIE pobierają wpisowego za udział w Turnieju.

·Jeżeli liczba zainteresowanych przekroczy możliwości lokalowe, organizatorzy mogą zamknąć listę zgłoszeń i/lub zorganizować pre-eliminacje.

VI. NAGRODY

·Turniej przeznaczony jest dla pasjonatów grających w szachy dla przyjemności. Organizatorzy, dla uatrakcyjnienia Turnieju, postarają się zorganizować nagrody rzeczowe i/lub finansowe, jednak poza wymienionym niżej wyjątkiem nie są w stanie ich zagwarantować.

·Zwycięzca Turnieju otrzyma pamiątkowy Puchar.

VII. USTALANIE KOLEJNOŚCI W PRZYPADKU RÓWNEJ LICZBY PUNKTÓW

⦁Jeżeli dwóch zawodników zdobędzie tyle samo punktów decyduje wynik bezpośredniego pojedynku między nimi, a w przypadku wyniku remisowego wyższe miejsce zajmie zawodnik grający czarnymi. Jeżeli zawodnicy ci nie grali ze sobą (turniej szwajcarski) zastosowanie mają poniższe kryteria:

⦁Jeżeli więcej niż dwóch zawodników zdobędzie tyle samo punktów decydują kolejno:

A) w turnieju kołowym:

– Sonnenborn Berger,

– System Koya,

– liczba zwycięstw ogółem,

– liczba zwycięstw czarnymi,

– losowanie.

B) w turnieju szwajcarskim:

– bucholtz bez skrajnych wyników,

– bucholtz pełny,

– liczba zwycięstw ogółem,

– liczba zwycięstw czarnymi,

– losowanie.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

⦁Turniej NIE jest zgłoszony do FIDE. Tym samym NIE podlega ocenie rankingowej.

⦁Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisu lub nagrania przebiegu wybranych partii w celu sporządzenia biuletynu turniejowego.

⦁Prawo do interpretacji i uszczegółowienia niniejszego Komunikatu przysługuje organizatorom.

⦁Szczegółowych informacji udziela Mateusz Mielnik (tel. 663-628-973).