KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVIII cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie

Wiosna z Szachami – 20.05.2023 r.

 

  1. ORGANIZATORZY

Klub Szachowy Gryf Szczecin https://gryfszczecin.org/

Dom Kultury SM „Wspólny Dom” http://dkmarcina2.szczecin.pl/

 

  1. TERMIN I MIEJSCE

Sobota – 20. maja 2023 r.  

Dom Kultury SM „Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie 

9:30 – 10:00 potwierdzenie uczestnictwa

10:15 – 14:30 – rozgrywki turniejowe OPEN i Młode Talenty

Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Obowiązuje podział na dwie grupy: Open i Młode Talenty.

System gry jednakowy w obu grupach: 7 rund, system szwajcarski, tempo gry 10’+5” 

Turniej Open zgłoszony do oceny rankingowej FIDE Rapid.

Turniej Młode Talenty tylko dla dzieci do lat 12 (ur. 2011 i młodsi).

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do 18.05.2023 i uregulowanie wpisowego.

Zgłoszenia online w serwisach ChessManager:

Open: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6037656463998976

Młode Talenty: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4811810520694784

Alternatywnie e-mail: klub@szachy.szczecin.pl

 

Wpisowe w przypadku płatności na konto do 18.05.2023:

20,00 zł – członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2023 r.

30,00 zł – pozostali uczestnicy;

 

Wysokość wpisowego w przypadku wpłaty na konto po 18.05.2023 lub gotówką:

30,00 zł – członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2023 r.

40,00 zł – pozostali uczestnicy.

Wpisowe zawiera opłatę rankingową związaną ze zgłoszeniem turnieju Open do FIDE Rapid.

 

Dane do wpłat:

Klub Szachowy Gryf Szczecin

Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin

BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001

 

Liczba uczestników ograniczona do:

Open – 46

Młode Talenty – 32

Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. Samo zgłoszenie za pomocą formularza nie gwarantuje udziału w turnieju. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnicy turnieju Open, którzy nie są zarejestrowani w Polskim Związku Szachowym, muszą wypełnić formularz i dostarczyć do sędziego w dniu zawodów lub wysłać na adres arek@szachy.szczecin.pl

Rejestr zawodników PZSzach: http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php

Link do formularza: http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf

Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać FIN (FIDE ID Number).

 

  1. NAGRODY

Open:

Nagrody finansowe przy udziale min. 40 zawodników:

I, II, III, IV, V miejsce: 300 zł, 200 zł, 100 zł, 80 zł, 50 zł.

Najlepsza zawodniczka, senior 60+: nagroda rzeczowa

W przedziałach rankingowych ELO 1201-1400, poniżej 1200: nagroda rzeczowa

Młode Talenty:

Medale i nagrody rzeczowe za:

I, II, III miejsce

I, II, III miejsce wśród dziewcząt

I, II, III miejsce do lat 10

I, II, III miejsce do lat 8

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju Młode Talenty.

Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody. 

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

 

  1. UWAGI KOŃCOWE

Za opiekę i ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.

Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie 

https://gryfszczecin.org/wp-content/uploads/2023/02/Regulamin-XVIII-cyklu-4-Pory-Roku-2023.pdf