Otwarty Turniej Szachowy 01-02-2004 r.

Turniej szachów błyskawicznych 18-01-2004 r.

Turniej rozegrano w pubie „Magnetic” przy ul. Lelewela 8a w Szczecinie. Szachiści rywalizowali systemem kołowym w 2 grupach, grupa I liczyła 13, a grupa II 14 zawodników. Po 5 najlepszych w każdej z grup awansowało do finału „A”. W finale...
Otwarty Turniej Szachowy 01-02-2004 r.

Noworoczny Turniej Szachowy 4-01-2004 r.

Turniej rozegrano w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Goleniowska 67 Szczecin – Dąbie. Tempo gry P-10, 11 rund. Zwycięzcą turnieju został Andrzej Gniadek 9.5 pkt. drugi był Andrzej Maj, a trzeci Jerzy Kot (obaj po 9 pkt.). W turnieju tym, nagrodzono także upominkami...