XV cykl 4 Pory Roku 2019 - Wiosna z Szachami

KSz Gryf Szczecin oraz Dom Kultury SM "Wspólny Dom" zapraszają wszystkich pasjonatów królewskiej gry na turniej Wiosna z Szachami z cyklu 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie, który odbędzie się 14. kwietnia 2019 r. w Dom Kultury "Wspólny Dom" przy ul. Św. Marcina 2.

Zapisy za pośrednictwem strony ChessManager:

Komunikat Organizacyjny

XV cykl 4 Pory Roku - Wiosna z Szachami

Szczecin, 14.04.2019 r.

I. ORGANIZATORZY

Klub Szachowy Gryf Szczecin

Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki odbędą się w niedzielę, 14. kwietnia 2019 w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie

9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa;

10:15 - 15:15 - rozgrywki turniejowe

15:30 - zakończenie turnieju;

Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Grupa A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5681622806429696

Uczestnictwo: bez ograniczeń wiekowych i rankingowych

System szwajcarski 7 rund, tempo gry 10’ + 5” za ruch

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

Grupa B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5751191277404160

Uczestnictwo: ur. w 2005 i młodsi bez ograniczeń rankingowych

System szwajcarski 6 rund, tempo gry 20’ + 10” za ruch

Turniej z możliwością zdobycia V i IV kategorii szachowej

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

Terminowe zgłoszenie, wniesienie opłaty startowej w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9:30 - 10:00.

Opłata startowa wynosi:

20,00 zł - wszyscy uczestnicy;

10,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2019 r.

Zawodnicy zagraniczni muszą zarejestrowani w FIDE i posiadać FIN (FIDE ID Number)

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są internetowo za pomocą formularzy zgłoszeniowych ChessManager, przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub SMS na nr 663 233 532

Całkowita liczba uczestników ograniczona do 70. Zgłoszenia w dniu turnieju będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc. Aby uniknąć opóźnień, prosimy o punktualne przybycie na salę gry. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa do godz. 10:00 zostaną usunięte z listy startowej.

VI. NAGRODY

Nagrody w grupie A:

I, II, III miejsce: statuetki i nagrody finansowe

Kategorie dodatkowe: junior, kobieta, senior 65+, ranking fide do 1400: statuetka + nagroda finansowa lub rzeczowa

Nagrody w grupie B:

I, II, III miejsce: statuetki i nagrody rzeczowe

I, II, III miejsce wśród dziewcząt oraz do lat 10: statuetki i nagrody rzeczowe

Kategorie dodatkowe: najmłodszy uczestnik, bez kategorii, z V kategorią, z IV kategorią: statuetka + nagroda rzeczowa

Pamiątkowe medale i gadżety dla wszystkich uczestników grupy B.

Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.

Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie http://gryfszczecin.org/regulamin-4-pory-roku-2019

 

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Korbal arek@szachy.szczecin.pl nr tel. 663-233-532