TWK - oferta dla niepełnosprawnych

Towarzystwo Walki z Kalectwem działa w Szczecinie od 1972 roku. Głównym celem statutowym Organizacji jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia.
Od blisko 30. lat specjalizujemy się w rehabilitacji przez twórczość, prowadząc Klub Twórców Niepełnosprawnych „Arka”,
a w  2015 roku  w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby rozszerzyliśmy naszą ofertę o sekcje gier umysłowych:

  • brydż we wtorki od 14.30 do 17.30;
  • szachy w środy od 16.30 do 19.30
  • scrabble we wtorki od 14.30 do 16.00.

Wszystkie nasze oferty są bezpłatne - skierowane do osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.
W zajęciach mogą brać również udział osoby na wózkach inwalidzkich (lokal całkowicie przystosowany, z podjazdem). Działania są współfinansowane z budżetu Miasta Szczecin.
Zapisy i dodatkowe informacje:
- ul. Wielkopolska 32,
- 91 433 42 11,
- 668 5416 419,
- twkszczecin@gmail.com
www.twk.szczecin.pl