Szachowe Ferie w Gryf Szczecin

Zapraszamy na turniej Szachowe Ferie w Gryf Szczecin, który odbędzie się w siedzibie klubu w dniach 20-21. stycznia 2018. Turniej jest otwarty dla wszystkich i rozegrany zostanie na dystansie 7 rund tempem 30' + 30" za ruch. Będzie możliwość powalczenia o kategorie szachowe oraz nagrody rzeczowe. Szczegóły w komunikacie organizacyjnym.

Szachowe Ferie w Gryf Szczecin

20-21.01.2018

I. ORGANIZATOR

II. CEL ROZGRYWEK

 • Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 • Umożliwienie zdobycia norm na kategorie szachowe.

III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY, HARMONOGRAM

 • 20-21. stycznia 2018 r.

 • siedziba KSz Gryf Szczecin Al. Wyzwolenia 7/U11

(II piętro, sala 29) 70-552 Szczecin

 • Zapisy do 19. stycznia https://chessmanager.com/pl/tournaments/5124111059648512/

 • Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 24. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Turniej ma charakter otwarty.

 • Harmonogram:

  • Sobota, 20.01.2017

   • 9.30 - 9.55 - weryfikacja zgłoszeń

   • 10.00 - I, II runda (5 min przerwy pomiędzy partiami)

   • 14.30 - III, IV runda (5 min przerwy pomiędzy partiami)

  • Niedziela, 21.01.2017

   • 10.00 - V, VI, VII runda (5 min przerwy pomiędzy partiami)

   • zakończenie ok. 15 min po ostatniej partii

Harmonogram może ulec przesunięciu o czym uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

 • 7 rund, system szwajcarski, tempo: 30 minut + 30 sekund za każde posunięcie

 • O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut1, Buchholz, Liczba zwycięstw, Ruz PZSzach.

 • Istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie okręgowe od V do II.

 • Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.

 • Obowiązuje zakaz posiadania włączonych telefonów i innych urządzeń elektronicznych na sali gry.

 • Zapis partii jest obowiązkowy.

 • Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem i wycofaniem z kojarzenia kolejnej rundy.

V. WPISOWE

 • 30,00 zł - wszyscy chętni

 • 25,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2018

 • Wpisowe płatne do 19.01.2018 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Szachowe Ferie + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata) lub gotówką bezpośrednio przed turniejem.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Zwycięzca otrzymuje puchar.

 • Nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

 • Dodatkowe klasyfikacje w przypadku udziału min. 3 osób w danej klasyfikacji:

  • Najlepsza kobieta

  • Najlepszy senior 60+

  • Najlepszy junior do lat 18

  • Najlepszy junior do lat 14

 • Dyplomy uczestnictwa i słodycze dla wszystkich juniorów.

 • Nagrody nie są łączone. Dodatkowe nagrody w miarę możliwości organizatora.

 • Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI ORGANIZACYJNE

 • Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

 • Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.

 • Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

 • Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.

Tagi: