Regulamin XIV cyklu 4 Pory Roku 2019

Regulamin XV cyklu turniejów szachowych

"4 PORY ROKU O PUCHAR SM WSPÓLNY DOM W SZCZECINIE” na rok 2019

 

I. ORGANIZATORZY

 • Klub Szachowy Gryf Szczecin

 • Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. CEL ROZGRYWEK

 • Popularyzacja gry w szachy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Szczecina i okolic.

 • Integracja środowiska szachowego.

 • Podnoszenie umiejętności szachowych.

III. TERMIN, MIEJSCE I SYSTEM ROZGRYWEK

 • Dom Kultury SM „Wspólny Dom” w Szczecinie przy ul. Świętego Marcina 2.

 • Terminy:

  • 03. marca 2018 r. Zima z Szachami

  • 14. kwietnia 2018 - Wiosna z Szachami

  • 16. czerwca 2018 - Lato z Szachami

  • 13. października 2018 - Jesień z Szachami

 • System rozgrywek "4 PORY ROKU" - Grupa A:

  • Uczestnictwo: bez ograniczeń wiekowych i rankingowych

  • System szwajcarski 9 rund 7 rund tempo gry 10’+5” za ruch

  • zmiana liczby rund od turnieju Wiosna z Szachami w celu dopasowania harmonogramu

 • System rozgrywek "4 PORY ROKU" - Grupa B:

  • Uczestnictwo: dzieci i młodzież urodzeni w 2005 roku i młodsi

  • System szwajcarski 6 rund, tempo gry 20’ + 10” za ruch

 • Podane terminy mogą ulec zmianie. Ostateczny termin zostanie opublikowany w komunikacie turniejowym.

IV. PRZEPISY GRY, OCENA I PREZENTACJA WYNIKÓW

 • Szczegółowe wyniki oraz klasyfikacja publikowane będą na stronie internetowej www.gryfszczecin.org

 • Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dla szachów szybkich.

 • Kolejność w turnieju szwajcarskim, przy jednakowej ilości punktów ustala się w oparciu o n/w kryteria: 1. Buchholtz zredukowany 1; 2. Buchholz pełny; 3. Liczba zwycięstw; 4. Progres; 5. Wynik bezpośredniego pojedynku.

 • W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu "4 PORY ROKU". Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju:

miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

punkty

100

90

80

72

64

56

50

44

39

34

30

26

22

19

16

 

miejsce

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30+

punkty

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 • Łączna klasyfikacja punktowa będzie prowadzona oddzielnie dla każdej grupy.

 • Jeżeli zawodnicy kwalifikujący się do nagród uzyskają tę samą liczbę punktów w klasyfikacji końcowej cyklu o kolejności zadecyduje 1. Wyższa liczba rozegranych turniejów 2. Niższa suma miejsc w poszczególnych turniejach. 3. Dogrywka.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem udziału w turnieju jest terminowe zgłoszenie oraz wniesienie opłaty startowej. Wysokość opłaty startowej regulują komunikaty organizacyjne turniejów.

VI. NAGRODY

 • Nagrody w turniejach Zima, Wiosna, Lato, Jesień:

  • Fundusz nagród będzie opublikowany w komunikacie organizacyjnym oddzielnie dla każdego turnieju;

  • Nagrody nie są łączone chyba, że inaczej stanowi komunikat turnieju.

 • Nagrody na zakończenie cyklu 4 Pory Roku: puchary za I, II i III miejsce w każdej klasyfikacji
Tagi: