Regulamin XIII cyklu 4 Pory Roku 2017

Regulamin cyklu turniejów szachowych

"4 PORY ROKU O PUCHAR SM WSPÓLNY DOM W SZCZECINIE” na rok 2017

 

I. ORGANIZATORZY

 • Klub Szachowy Gryf Szczecin

 • Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. CEL ROZGRYWEK

 • Popularyzacja gry w szachy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Szczecina i okolic.

 • Integracja środowiska szachowego.

 • Podnoszenie umiejętności szachowych.

III. TERMIN, MIEJSCE I SYSTEM ROZGRYWEK

 • Dom Kultury SM „Wspólny Dom” w Szczecinie przy ul. Świętego Marcina 2.

 • Terminy:

  • 05.03.2017 r. (niedziela) Zima z Szachami

  • 22.04.2017 r. (sobota) Wiosna z Szachami

  • 09.09.2017 r. (sobota) Lato z Szachami

  • 14.10.2017 r. (sobota) Jesień z Szachami

 • System rozgrywek "4 PORY ROKU" OPEN:

  • Uczestnictwo: bez ograniczeń;

  • System szwajcarski 9 rund, tempo gry 10’ + 5” za ruch.

 • System rozgrywek "4 PORY ROKU" MŁODE TALENTY:

  • Uczestnictwo: ur. 2005 i młodsi posiadający ranking do 1400 PZSzach w momencie przystąpienia do cyklu. W przypadku podniesienia rankingu/kategorii uczestnik zachowuje możliwość kontynuacji cyklu w tej samej grupie. Dzieci do lat 8 bez ograniczeń rankingowych;

  • System szwajcarski 7 rund, tempo gry 20’ + 10” za ruch;

  • Tempo gry umożliwia wypełnianie norm na V i IV kategorię szachową.

 • W przypadku niskiej frekwencji dopuszcza się system kołowy.

 • Podane terminy mogą ulec zmianie. Ostateczny termin zostanie opublikowany w komunikacie turniejowym.

IV. PRZEPISY GRY, OCENA I PREZENTACJA WYNIKÓW

 • Szczegółowe wyniki oraz klasyfikacja publikowane będą na stronie internetowej www.gryfszczecin.org

 • Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dla szachów szybkich.

 • Kolejność w turnieju szwajcarskim, przy jednakowej ilości punktów ustala się w oparciu o n/w kryteria:

 • 1. Buchholz bez skrajnych wyników; 2. Buchholz pełny; 3. Liczba zwycięstw; 4. progress; 5. wynik bezpośredniego pojedynku.

 • Kolejność w turnieju rundowym (kołowym), przy jednakowej ilości punktów ustala się w oparciu o n/w kryteria:

 • 1. Sonneborn Berger; 2. Liczba zwycięstw; 3. Wynik bezpośredniego pojedynku

 • W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu "4 PORY ROKU". Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju:

miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

punkty

100

90

80

72

64

56

50

44

39

34

30

26

22

19

16

 

miejsce

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30+

punkty

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 • Łączna klasyfikacja punktowa będzie prowadzona oddzielnie dla każdej grupy.

 • Jeżeli zawodnicy kwalifikujący się do nagród uzyskają tę samą liczbę punktów w klasyfikacji końcowej cyklu o kolejności zadecyduje 1. Wyższa liczba rozegranych turniejów 2. Niższa suma miejsc w poszczególnych turniejach. 3. Dogrywka.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem udziału w turnieju jest terminowe zgłoszenie oraz wniesienie opłaty startowej. Wysokość opłaty startowej regulują komunikaty organizacyjne turniejów.

VI. NAGRODY

 • Nagrody w turniejach Zima, Wiosna, Lato, Jesień:

  • Fundusz nagród będzie opublikowany w komunikacie organizacyjnym oddzielnie dla każdego turnieju;

  • Nagrody nie są łaczone chyba, że inaczej stanowi komunikat turnieju.

 • Nagrody na zakończenie cyklu 4 Pory Roku:

  • OPEN

   • I miejsce: puchar + medal

   • II-III miejsce: medale

   • I, II, III miejsce do lat 18 - medale

   • I, II, III miejsce do lat 15 - medale

   • I, II, III miejsce do lat 12 - medale

   • I, II, III miejsce wśród dziewcząt do lat 18 - medale

  • MŁODE TALENTY​

   • I miejsce: puchar + medal

   • II-III miejsce: medale

   • I, II, III miejsce wśród dziewcząt: medale

   • I, II, III miejsce do lat 8: medale

 • Liczba nagród może ulec zwiększeniu w zależności od pozyskanych środków od sponsorów.

 • Nagrody na zakończenie cyklu mogą być łączone i mogą ulec zmianie. Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają.

VII. UWAGI ORGANIZACYJNE

 • Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

 • Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez organizatorów turnieju wizerunku oraz podanych przez nich danych osobowych tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

 • Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 • Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

 

Tagi: