Organizacja turniejów

Jednym z najważnieszych wyzwań stojących przed klubem jest organizacja zawodów na terenie Szczecina. Turnieje rozgrywane są różnym tempem i kierowane są do różnych grup docelowych. Są one okazją do popularyzacji królewskiej gry pośród mieszkańców regionu i stwarzają możliwość rywalizacji lokalnym szachistom bez konieczności odbywania dalekich podróży.
Do najpopularniejszych należą: