IV Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie