informacje inne

Podsumowanie roku 2004 w działalności klubu - wyniki sportowe

Miniony rok 2004 uważamy za udany w grze turniejowej naszych zawodników, a szczególnie juniorów. Startowali m.in. w różnych kategoriach Mistrzostw Polski a ukoronowaniem tych występów było zdobycie przez Krystiana Jacka brązowego medalu na MPJ P-15 do lat 10 w Kołobrzegu. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować rodzicom za okazane nam zaufanie, przez co dzieci mogą brać czynny udział w naszych zajęciach szachowych.
Oby rok 2005 był jeszcze lepszy!
NAJMŁODSI stanowią najliczniejszą grupę naszych zawodników:

Podsumowanie roku 2004 w działalności klubu - sprawy organizacyjne

Początek stycznia to często czas podsumowań i tworzenia planów na kolejny okres. Działalność naszego stowarzyszenia można podzielić na organizacyjną i sportową. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem wiedzą czym zajmowało się SSS na obu tych obszarach aktywności w minionym 2004 roku.
|TURNIEJE

W roku ubiegłym zorganizowaliśmy 23 turnieje szachowe, w których wzięło udział prawie 200 szachistów:
- na przestrzeni styczeń - kwiecień 5 turniejów otwartych P-5, P-10 i P-15

Strony