informacje inne

Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Szczecińskiego Stowarzyszenia

W dniu 09.11.2006 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z jego działalności od momentu powstania Stowarzyszenia. Najważniejszymi punktami obrad było podanie się Zarządu do dymisji i wybór nowych władz klubu.
Nowe władze Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego:

Prezes:
Bartosz Pułka

Członkowie Zarządu:
Grzegorz Groblewski
Zbigniew Maruszczak
Andrzej Gniadek

Komisja Rewizyjna:
Robert Jacek (przewodniczący)
Sylwia Majewska

Roksana Jacek i Dominika Ociepka w kadrze województwa!

Z dniem 3 stycznia 2006 na wniosek trenera - koordynatora Piotra Mickiewicza Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Szachowego powołał nowy skład kadry województwa juniorów i młodzików.
"Na podstawie osiągniętych wyników sportowych" powołane zostały do kadry młodzików nasze nadzieje: Roksana Jacek i Dominika Ociepka .
Gratulujemy! |

Podsumowanie roku 2004 w działalności klubu - wyniki sportowe

Miniony rok 2004 uważamy za udany w grze turniejowej naszych zawodników, a szczególnie juniorów. Startowali m.in. w różnych kategoriach Mistrzostw Polski a ukoronowaniem tych występów było zdobycie przez Krystiana Jacka brązowego medalu na MPJ P-15 do lat 10 w Kołobrzegu. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować rodzicom za okazane nam zaufanie, przez co dzieci mogą brać czynny udział w naszych zajęciach szachowych.
Oby rok 2005 był jeszcze lepszy!
NAJMŁODSI stanowią najliczniejszą grupę naszych zawodników:

Podsumowanie roku 2004 w działalności klubu - sprawy organizacyjne

Początek stycznia to często czas podsumowań i tworzenia planów na kolejny okres. Działalność naszego stowarzyszenia można podzielić na organizacyjną i sportową. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem wiedzą czym zajmowało się SSS na obu tych obszarach aktywności w minionym 2004 roku.
|TURNIEJE

W roku ubiegłym zorganizowaliśmy 23 turnieje szachowe, w których wzięło udział prawie 200 szachistów:
- na przestrzeni styczeń - kwiecień 5 turniejów otwartych P-5, P-10 i P-15

Strony