informacje inne

Od 1 czerwca 2008 roku przemianowaliśmy się na Klub Szachowy Gryf Szczecin!!!

Dnia 1 czerwca 2008 roku odbyła się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego.|Na zebraniu obecnych było 16 z 22 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
Przewodniczącym zebrania wybrany został Robert Jacek, natomiast Protokolantem Hanna Trzeciakiewicz. Komisję Skrutacyjno mandatową tworzyli Zbyszek Maruszczak oraz Artur Trzeciakiewicz.
Wyciąg najważniejszych informacji z zebrania:

Kronika żałobna


Z Wielkim Żalem informujemy o śmierci
Tomasza Kopińskiego 1977 - 2008
Naszego kolegi, z którym niejednokrotnie spotykaliśmy się przy szachownicy.
Odszedł od Nas w sobotę, zmagał się z chorobą, która w końcu wygrała.
Tomasz był nie tylko zawodnikiem,
ale przede wszystkim entuzjastą królewskiej gry.
To właśnie dzięki jego osobie szachy w Stargardzie są tak popularne.

Joanna Maruszczak w kadrze województwa!

Joanna Maruszczak uzyskując pozytywny wynik na ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach klasycznych i zapewniając sobie awans do tegorocznych spełniła dwa zasadnicze kryteria, aby dostać się do kadry wojewódzkiej młodzików. Dołączyła tym samym do klubowych koleżanek Roksany Jacek i Dominiki Ociepka.
Gratulujemy!

Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Szczecińskiego Stowarzyszenia

W dniu 09.11.2006 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z jego działalności od momentu powstania Stowarzyszenia. Najważniejszymi punktami obrad było podanie się Zarządu do dymisji i wybór nowych władz klubu.
Nowe władze Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego:

Prezes:
Bartosz Pułka

Członkowie Zarządu:
Grzegorz Groblewski
Zbigniew Maruszczak
Andrzej Gniadek

Komisja Rewizyjna:
Robert Jacek (przewodniczący)
Sylwia Majewska

Roksana Jacek i Dominika Ociepka w kadrze województwa!

Z dniem 3 stycznia 2006 na wniosek trenera - koordynatora Piotra Mickiewicza Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Szachowego powołał nowy skład kadry województwa juniorów i młodzików.
"Na podstawie osiągniętych wyników sportowych" powołane zostały do kadry młodzików nasze nadzieje: Roksana Jacek i Dominika Ociepka .
Gratulujemy! |

Strony