informacje inne

Wyniki wspózawodnictwa dzieci i młodzieży 2012

W opublikowanych wynikach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2012 roku KSz Gryf Szczecin zajął bardzo wysokie 15 miejsce, w klasyfikacji wojewózkiej odnieśliśmy po raz pierwszy zwycięstwo. Najwięcej, bo aż 19 punktów dla klubu uzyskała Joanna Maruszczak.

Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków 10.12.2011r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu Szachowego Gryf Szczecin, które odbyło się w dniu 10.12.2011r. dokonano podsumowania mijającej kadencji oraz wyboru nowych władz na lata 2011-2016.
Skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezes Robert Jacek
Wiceprezes Bartosz Pułka
Członek Zarządu Hanna Trzeciakiewicz
Członek Zarządu Zbigniew Maruszczak
Skład komisji rewizyjnej:
Bogumiła Telatyńska-Śmieszek
Grażyna Lanica
Grzegorz Groblewski


Wspózawodnictwo dzieci i młodzieży 2010

Na stronie Polskiego Związku Szachowego opublikowano wyniki końcowe Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2010 rok prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Nasz klub po raz kolejny odnotował wzrost z 17 pkt za 2009 r do 25 pkt za 2010 rok. W efekcie tego na 142 sklasyfikowane kluby szachowe, KSz Gryf uplasował się na wysokim 17 m-cu. Oczywiście główna w tym zasługa zawodników i zawodniczek uczestniczących z sukcesami w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Mistrzostwach Międzywojewódzkich Młodzików do lat 10, za co im serdecznie dziękujemy!

"Krótka analiza inicjatywy: szachy do szkół"

Kiedy usłyszałem o pomyśle wprowadzenia szachów do szkół początkowo, jak chyba każdy szachista, ucieszyłem się. Na jednym z turniejów złożyłem podpis "za" w tej sprawie, nie zastanawiając specjalnie czy dobrze robię i oczekiwałem dalszych wydarzeń z tym związanych. W międzyczasie pracowałem w pewnej szkole, w której prowadzone były zajęcia szachowe - coś przypominającego kółko zainteresowań. Prowadziła je bardzo miła pani bibliotekarka, wielka miłośniczka szachów, a na zajęcia do niej chodziło 7 dzieci.

Strony