informacje inne

Nekrolog

Z wielkim żalem informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia zmarł długoletni szczeciński szachista ŚP Eugeniusz Romaszko.
Pogrzeb odbędzie się 31 grudnia 2013r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Konkurs na nazwę turniejów

Masz oryginalne pomysły?
Wymyśl nazwę, wygraj nagrodę!

Zaproponuj nazwę dla turniejów klasyfikacyjnych
i wygraj książkę szachową
oraz
zwolnienie z opłat startowych w turniejach organizowanych przez KSz Gryf Szczecin
w 2014 roku!

Imię i nazwisko zgłaszającego  …………………………………………………………….
Adres mail lub telefon kontaktowy …………………………………………………….

Szkolenia szachowe 2013/2014

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń prowadzonych przez nasz klub. Wszystkie grupy startują od początku września. Uczestnicy szkoleń w poprzednim roku szkolnym mailowo lub telefonicznie otrzymają informację do której grupy zostali przydzieleni.

Szkolenia dla początkujących odbywać się będą w czwartki w godz. 17.00 - 19.30, a prowadzącym będzie Arkadiusz Korbal.
Ponadto na państwa prośbę postanowiliśmy uruchomić treningi dla dorosłych (opcjonalnie może w nich uczestniczyć starsza młodzież). Wykłady będą naprzemiennie będą prowadzili instruktorzy na stałe współpracujący z naszym klubem. Na początek proponujemy spotkania w soboty (dwa razy w miesiącu), jednkaże proszę pamiętać, że jest to program pilotażowy i postaramy się go dostosować do Państwa oczekiwań (czas trwania treningów, ich forma, częstotliwość spotkań itd.)

Wyniki wspózawodnictwa dzieci i młodzieży 2012

W opublikowanych wynikach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2012 roku KSz Gryf Szczecin zajął bardzo wysokie 15 miejsce, w klasyfikacji wojewózkiej odnieśliśmy po raz pierwszy zwycięstwo. Najwięcej, bo aż 19 punktów dla klubu uzyskała Joanna Maruszczak.

Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków 10.12.2011r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu Szachowego Gryf Szczecin, które odbyło się w dniu 10.12.2011r. dokonano podsumowania mijającej kadencji oraz wyboru nowych władz na lata 2011-2016.
Skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezes Robert Jacek
Wiceprezes Bartosz Pułka
Członek Zarządu Hanna Trzeciakiewicz
Członek Zarządu Zbigniew Maruszczak
Skład komisji rewizyjnej:
Bogumiła Telatyńska-Śmieszek
Grażyna Lanica
Grzegorz Groblewski


Strony