informacje inne

TWK - oferta dla niepełnosprawnych

Towarzystwo Walki z Kalectwem działa w Szczecinie od 1972 roku. Głównym celem statutowym Organizacji jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia.
Od blisko 30. lat specjalizujemy się w rehabilitacji przez twórczość, prowadząc Klub Twórców Niepełnosprawnych „Arka”,
a w  2015 roku  w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby rozszerzyliśmy naszą ofertę o sekcje gier umysłowych:

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży 2014

Na stronie Polskiego Związku Szachowego opublikowano wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rok 2014 (zestawienie zawiera tylko kluby szachowe). Sklasyfikowano 152 kluby, wśród których najlepszy okazał się MUKS Stoczek 45 Białystok, z wynikiem 162 pkt. Na miejscu drugim uplasował sie KSz Polonia Warszawa - 138 pkt, a miejsce trzecie przypadło KS Polonii Wrocław - 120 pkt. KSz Gryf Szczecin uzyskał 25 pkt, co dało nam 23 m-ce.

Kronika żałobna


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł przeżywszy lat 92
Ludwik Stanger
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 29 kwietnia o godz. 12:30
w kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.

Strony